divendres, de setembre 23, 2005

A "xumar" hipoteca

Milers de persones s’han hipotecat els darrers temps a trenta i més anys. Per poder assumir l’import de la quota mensual és necessari el la majoria dels casos que els dos membres de la parella treballin, i ho facin a jornada completa. El sou d’un està destinat al seu pagament. L’altre per les despeses habituals de la llar. Difícilment cap dels dos pot deixar de treballar durant un període de temps o reduir la seva jornada laboral. Sovint, especialment entre les dones, es planteja accedir a aquest respir al quedar embarassades o durant els primers anys de vida dels seus fills. Però això esdevé impossibible sobretot a les famílies de renda baixa entre les quals és habitual trobar-hi les parelles joves. La pregunta és: és possible assumir una educació responsable i afectivament plena dels fills amb els dos conjugues treballant fora de casa, i a vegades molt lluny de casa, després d’una dura jornada laboral completa?
Espanya és un dels països europeus on els treballadors més hores estant a la feina però on la productivitat d’aquestes hores és més baixa. Catalunya no n’és un excepció, ans el contrari. Per altre banda, és molt habitual a Alemanya trobar empreses que tanquen les seves portes a les 5 de la tarda. Malgrat això tenen una productivitat molt més alta que la espanyola.
La nova servitud de les hipoteques i una cultura del treball i de l’empresa certament peculiar han tenallat milers de joves famílies catalanes.
Fer política d’habitatge és ara fer política familiar. Les administracions públiques espanyoles, especialment les municipals, s’han acostumat a cobrir les seves creixents despeses no amb nous impostos sinó amb les plusvàlues que genera l’anomenat “boom“ immobiliari. Els regidors d’urbanisme i les empreses públiques municipals relacionades s’han convertit en una mena de reis mides pels alcaldes. Un part preocupant dels projectes municipals es financien, per mitjà d’aquesta il·lusió fiscal, no amb impostos “ordinaris” sinó amb els beneficis d’aquestes empreses públiques de promoció urbanística i l’impost local sobre les plusvàlua del terrenys de natura urbana. Els Ajuntaments, amb l’aquiescència de l’Estat, no és un agent independent del “boom” immobiliari, ni molt menys un fre assenyat. Ben al contrari, amplifiquen els seus efectes com a agents actius. No es tracte, doncs, d’una situació on el Sector Públic deixa fer, en una situació de laissez faire immobiliari. Una postura ja de per sí preocupant en un sector, el de l’habitatge, que cobreix un dret fonamental de la persona humana, recollit a la nostra Constitució. I on segurament fins i tot les postures econòmiques liberals reconeixerien que és un sector molt delicat per deixar-lo sol a la lliure iniciativa dels mercat. El Sector Públic espanyol, especialment el municipal, no actua de forma liberal sinó intervencionista. Un intervencionisme, però, que actua no anticíclicament, frenant el “boom” dels preus sinó alimentant-lo, un dramàtic escenari per a la protecció de la vida familiar.
Al final tot s’arreglarà. Amb els ingressos públics d’aquest “boom” es podran crear noves escoles amb servei de psicòlegs que puguin tractar el creixent nombre de nens amb problemes d’afectivitat originats per una vida familiar ben trista, on no es té temps ni de donar de xumar als fills petits.

5 Comentaris:

Blogger rightsvault diu:

This blog is awesome! If you get a chance you may want to visit this Free PDF Download site, it's pretty awesome too!

4:28 a. m.  
Blogger Dan Blackburn diu:

The Technorati Candidate
In the 2000 presidential election, Al Gore found out that it was possible to win the popular vote, and still lose the electoral vote.
Keep up the good work! I look forward to reading more information on your blog


Are you interested in make money online? If so, I have a make money online site.

Feel free to drop by and tell me what you think.

4:29 a. m.  
Blogger Anne diu:

Hey, this really is a great blog ;-) I was just "surfing" and happened upon you, I usually search only for blogs covering ebooks,
but I'm glad I broke the routine today!
If you have the time, you might like to check out my ebooks site ;-)

11:02 a. m.  
Blogger TS diu:

Just thought I'd let you know about a site where you can make over $800 a month in extra income. Go to this site   MAKE MONEY NOW  and put in your zip code..... up will pop several places where you can get paid to secret shop, take surveys, etc.  It's free.  I found several and I live in a small town!

11:03 a. m.  
Blogger edwarner65780557 diu:

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

12:22 p. m.  

Publica un comentari a l'entrada

Inici